bianka100115

24 teksty – auto­rem jest bian­ka100115.

Jeśli praw­da jest dla niego niewy­god­na, tworzy inną prawdę. 

myśl
zebrała 82 fiszki • 6 lutego 2012, 17:57

Is­tnieją ludzie prze­kona­ni, że świat jest tyl­ko do­dat­kiem do nich. 

myśl
zebrała 90 fiszek • 12 stycznia 2012, 19:01

Zap­rzy­jaźniony z kłam­stwem po­dej­rzli­wie spogląda na prawdę. 

aforyzm
zebrał 201 fiszek • 11 stycznia 2012, 20:27

I oby tyl­ko nig­dy nie czuć na bar­kach ciężaru niewy­korzys­ta­nych szans... 

myśl
zebrała 159 fiszek • 27 listopada 2011, 19:08

Bo is­tnieje coś, co jest zarówno da­rem jak i przek­leństwem - wspomnienia. 

myśl
zebrała 163 fiszki • 14 listopada 2011, 22:40

Zjadł wszys­tkie ro­zumy, lecz sen­su nie mógł przełknąć. 

myśl
zebrała 156 fiszek • 6 października 2011, 11:22

Nieje­den łamie so­bie głowę, jak in­nym złamać życie. 

myśl
zebrała 129 fiszek • 13 września 2011, 18:48

Gdy przyszłość jest niepew­na, a przeszłość zbyt ok­rutna, by o niej mówić, słowa cisną się w gardle. 

myśl
zebrała 104 fiszki • 11 września 2011, 22:32

Nieje­den czys­tość su­mienia zaw­dzięcza krótkiej pamięci. 

aforyzm dnia z 3 sierpnia 2013 roku
zebrał 245 fiszek • 17 sierpnia 2011, 18:36

Za­pobieg­li­wi gro­madzą sto­sy os­tatnich de­sek ratunku. 

aforyzm dnia z 27 czerwca 2013 roku
zebrał 154 fiszki • 13 sierpnia 2011, 19:03
bianka100115

B

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

bianka100115

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność